แบตเตอรี่ Mitsubishi
แบตเตอรี่ Mitsubishi Champ
แบตเตอรี่ Mitsubishi Galant
แบตเตอรี่ Mitsubishi Ultima