แบบฟอร์มการรับประกันแบตเตอรี่ ของร้าน พงษ์แบตเตอรี่

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง *

กรุณาอ่านเงื่อนไขการเครมและการรับประกันก่อน

คลิกเพื่อนอ่าน “เงื่อนไขการรับประกันและการเครมแบตเตอรี่จากทางร้าน”

ถ้าไม่กรอกข้อมูลการรับประกัน ทางร้านขอสงานสิทธิ์ไม่มีการรับประกันสินค้าทุกกรณี เงื่อนไขที่เริ่มต้นวันที่ 01/02/2565

  ชื่อ-นามสกุล ของคุณ *

  Email *

  เบอร์โทร *

  สถานที่ ที่เปลี่ยนแบตเตอรี่*

  รุ่นรถยนต์ที่เปลี่ยน *

  เลขทะเบียนรถยนต์ *

  เลขไมล์รถยนต์ ณ วันที่เปลี่ยน *

  เลือกยี่ห้อแบตเตอรี่ ที่เปลี่ยน *

  เลือกจังหวัด ที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ *

  รุ่นแบตเตอรี่ *

  ค่า Volt ที่ช่างวัดได้ ณ วันที่เปลี่ยนแบต*

  โค้ดจากทางร้าน *

  อ่านเงื่อนไขการรับประกันและเงื่อนไขการเคลมเรียบร้อยแล้ว ท่านยอมรับในเงื่อนไขที่เขียนอยู่ หรือ ไม่ ?
  ยอมรับ